David Merrill:
Դեյվիդ Մերիլը ցուցադրում է Siftable-ները՝ խաղալիք խորանարդները, որոնք «մտածում են»

TED2009 · 7:09 · Filmed Feb 2009
Watch next...
Caleb Chung: Playtime with Pleo, your robotic dinosaur friend
arrow

Share this idea

1,756,977
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ՄՏԻ ուսանող Դեյվիդ Մերիլը ցուցադրում է Siftable-ները՝ թխվածքի մեծության համակարգիչ-աղյուսները, որոնք կարող եք կույտի պես հավաքել և դասավորել ափի մեջ: Ապագայի այս խաղալիքները կարող են հաշվել, երաժշտություն նվագել, ինչպես նաև խոսել մեկը մյուսի հետ: Գու՞ցե սա ուսուցման հաջորդ քայլն է:

MIT grad student
David Merrill works on Siftables, tiny computer blocks that interact with each other to make networks (and music). Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

147 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.