دیوید مک کندلس :زیباییِ به تصویر کشیدن داده ها

3,675,539 views | David McCandless • TEDGlobal 2010