هوشیاری را چطور توضیح می دهید؟

3,580,389 views |
دیوید چامرز |
TED2014
• March 2014