David Cameron:
David Cameron: Chính phủ thời đại mới

TED2010 · 13:59 · Filmed Feb 2010
Watch next...
Gordon Brown: Wiring a web for global good
arrow

Share this idea

648,693
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Người đứng đầu Đảng Bảo Thủ của Anh nói rằng chúng ta đang tiến đến một thời đại mới — mà ở đó các chính phủ nắm trong tay ít quyện lực hơn (và ít tiền hơn) những người nắm quyền điều hành các lọai công nghệ. Nhấn vào những ý tưởng về môn kinh tế hành vi, anh khám phá làm sao để có thể biến những xu hướng này thành những chính sách thông minh hơn.

Politician
David Cameron is the prime minister of the UK and the leader of the UK's Conservative Party. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

250 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.