Dave Meslin:
Դեյվ Մեսլին․ Անտարբերության հակաթույնը

TEDxToronto 2010 · 7:05 · Filmed Oct 2010
Watch next...
Benjamin Barber: Why mayors should rule the world
arrow

Share this idea

1,588,519
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Տեղական ինքնակառավարումը՝ դպրոցներներում, խորհրդի ընտրություններում, տեղի է ունենում հենց այնտեղ, որտեղ մենք ապրում ենք։ Ինչու՞ մենք ավելի շատ չենք ներգրավվում այդ ամենի մեջ։ Արդյո՞ք պատճառն անտարբերությունն է։ Դեյվ Մեսլինն ասում է՝ ոչ։ Նա սահմանում է 7 խոչընդոտ, որոնք խանգարում են մեզ մասնակցել համայնքի գործերի կառավարմանը, նույնիսկ, երբ մենք իրականում անտարբեր չենք։

Artist and organizer
Dave Meslin is a "professional rabble-rouser." Based in Toronto, he works to make local issues engaging and even fun to get involved in. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxToronto 2010, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

221 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.