Daniel Tammet:
Դանիել Թամետ; Իմացության տարբեր ուղիներ

TED2011 · 10:53 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Temple Grandin: The world needs all kinds of minds
arrow

Share this idea

1,672,926
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Դանիել Թամեթն ունի լեզվական, թվային և տեսողական սինեսթեզիա, ինչը նշանակում է, որ տառերի, թվերի և գույների իր ընկալումը հյուսված է իրար, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս նոր կերպ ըմբռնել և հասկանալ աշխարհը։ «Կապույտ օրը ծնված» գրքի հեղինակը կիսում է մեզ հետ արվեստի և լեզուների հանդեպ իր սերը՝ իր իսկ գեղեցիկ ուղեղը ներթափանցելու միջոցով։

Linguist, educator
Daniel Tammet is the author of "Born on a Blue Day," about his life with high-functioning autistic savant syndrome. He runs the language-learning site Optimnem, and his new book is "Embracing the Wide Sky: A Tour Across the Horizons of the Mind." Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

222 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.