Daniel Reisel :
Hàn gắn công lý từ góc nhìn khoa học thần kinh

TED2013 · 14:35 · Filmed Feb 2013
Watch next...
Damon Horowitz: Philosophy in prison
arrow

Share this idea

713,200
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Daniel Reisel đã nghiên cứu não bộ của những tội phạm được chẩn đoán tâm thần (và cả chuột nữa). Diễn giả này đặt ra một câu hỏi lớn: Thay vì tống giam những tội phạm này, có nên chăng áp dụng những gì chúng ta biết về não bộ để giúp họ phục thiện? Nói cách khác: Nếu não phát triển những lối mòn thần kinh sau sang chấn... liệu ta có thể giúp nó tái phát triển đạo đức?

Neuroscientist
Daniel Reisel searches for the psychological and physical roots of human morality. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

116 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.