دانیل کانمن: معمای تجربه و حافظه

6,890,924 views | Daniel Kahneman • TED2010