دانیل کانمن: معمای تجربه و حافظه

7,109,286 views |
Daniel Kahneman |
TED2010
• February 2010