دانيل اچ كوهن:
به خاطر بحث کردن

TEDxColbyCollege · 9:35 · Filmed Feb 2013
Watch next...
David Deutsch: A new way to explain explanation
arrow

Share this idea

1,397,613
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ما چرا بحث مى‌‌كنيم؟ براى متقاعد كردن حريفانمان، اين كه ثابت كنيم اشتباه مى‌‌كنند، و از همه بيشتر، برنده شدن! … درسته؟ دانيل اچ. كوهنِ فيلسوف‌‌، نشان مى‌‌دهد چگونه متداول‌‌ترين شكل از بحث کردن — جنگى كه در آن يك نفر بايد برنده باشد و ديگرى بازنده — با چنین نوعی از ناسازگاری فعال، باعث از دست رفتن منافع حقیقی دخیل در بحث مى‌‌شود. ( فيلم بردارى شده در TEDColbyCollege).

Philosopher
Philosopher Daniel H. Cohen studies language and the way we argue through reason. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxColbyCollege, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

389 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.