Dan Pallotta:
Dan Pallotta: Cách chúng ta nghĩ về từ thiện là hoàn toàn sai lầm.

TED2013 · 18:54 · Filmed Mar 2013
Watch next...
Melinda Gates: What nonprofits can learn from Coca-Cola
arrow

Share this idea

4,175,505
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Nhà hoạt động và gây qũy Dan Pallotta chỉ ra tiêu chuẩn kép dẫn đến cách hiểu sai lệch về từ thiện. Ông nói rằng quá nhiều tổ chức từ thiện được vinh danh vì số tiền ít ỏi mà họ chi ra, chứ không phải những điều mà họ làm được. Thay vì cân đo giữa sự hà tiện với đạo đức, ông muốn chúng ta phải bắt đầu tán thưởng các tổ chức từ thiện vì mục đích lớn lao của họ và các thành quả đạt được (thậm chí điều đó đi kèm với chi phí lớn). Trong bài nói này, ông nói: Hãy thay đổi cách chúng ta nghĩ về việc thay đổi thế giới.

Author, speaker, reformer
We dream boldly in the dimension of our doing, but set the bar no higher than stability in our emotional lives. It’s time to dream in multiple dimensions at the same time, says AIDSRide Founder Dan Pallotta. He aims to transform the way society thinks about giving, and being. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

1447 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.