Сонот кој немаме смелост да го сонуваме

2,093,008 views |
Ден Палота |
TED2016
• February 2016