Dan Meyer:
Դեն Մեյեր. Մաթեմատիկայի ծրագիրը բարեփոխման կարիք ունի

TEDxNYED · 11:39 · Filmed Mar 2010
Watch next...
Ken Robinson: Do schools kill creativity?
arrow

Share this idea

2,419,831
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Այսօրվա մաթեմատիկա առարկայի դասընթացը վարժեցնում է աշակերտների` գեղեցիկ թվերով գրելու ունակությունը` զրկելով նրանց ավելի կարևոր ունակությունից, քան պարզապես խնդիրներ լուծելը, այսինքն` խնդիրը ճիշտ ձևակերպելու ունակությունից: TEDxNYED-ի շրջանակներում Դեն Մեյերը ներկայացնում է մաթեմատիկայի դասաժամին փորձված այն վարժությունները, որոնք ստիպում են աշակերտներին մտածել:

Educator
Dan Meyer is exploring the way we teach teachers to teach kids. Full bio
This talk was presented to a local audience at TEDxNYED, an independent event. TED editors featured it among our selections on the home page.

Discuss

454 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.