Dan Dennett:
Դեն Դեննեթ: Գեղեցիկ, սեքսուալ, քաղցր, ծիծաղելի

TED2009 · 7:45 · Filmed Feb 2009
Watch next...
Jonathan Haidt: The moral roots of liberals and conservatives
arrow

Share this idea

2,316,744
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ինչու՞ են երեխաներն գեղեցիկ: Ինչու՞ է խմորեղենը քաղցր: Դեն Դեննեթն ունի անսպասելի պատասխաններ. նա կիսում է մեզ հետ էվոլուցիայի հակաինտուիտիվ պատճառաբանությունը գեղեցիկիկ, քաղցր ու սեքսուալ բաների վերաբերյալ (դրան գումարած Մաթյու Հըրլիի նոր տեսությունը, թե ինչու են կատակները ծիծաղելի):

Philosopher, cognitive scientist
Dan Dennett argues that human consciousness and free will are the result of physical processes. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

270 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.