Dan Cobley:
Դեն Քոբլի` ''Ինչ սովորեցրեց ինձ ֆիզիկան մարքեթինգի մասին''

TEDGlobal 2010 · 7:38 · Filmed Jul 2010
Watch next...
Seth Godin: How to get your ideas to spread
arrow

Share this idea

1,347,182
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ֆիզիկան ու մարքեթինգն առաջին հայացքից քիչ ընդհանուր բաներ ունեն, բայց նրանք երկուսն ել Դեն Քոբլիի տարերքն են: Նա միավորում է այս անհավանական կողակիցներին` օգտագործելով Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, Հեյզենբերգի անորոշության սկզբունքը, գիտական մեթոդն ու թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը` որպես բրենդինգի հիմնարար տեսությունները բացատրելու միջոց:

Online marketing whiz
Dan Cobley is a marketing director at Google, where he connects customers and businesses, helping both navigate digital space to find what they need. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

135 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.