Dan Cobley

Դեն Քոբլի` ''Ինչ սովորեցրեց ինձ ֆիզիկան մարքեթինգի մասին''

1,386,983 views • 7:38
Subtitles in 37 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

Ֆիզիկան ու մարքեթինգն առաջին հայացքից քիչ ընդհանուր բաներ ունեն, բայց նրանք երկուսն ել Դեն Քոբլիի տարերքն են: Նա միավորում է այս անհավանական կողակիցներին` օգտագործելով Նյուտոնի երկրորդ օրենքը, Հեյզենբերգի անորոշության սկզբունքը, գիտական մեթոդն ու թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը` որպես բրենդինգի հիմնարար տեսությունները բացատրելու միջոց:

About the speaker
Dan Cobley · Online marketing whiz

Dan Cobley is a marketing director at Google, where he connects customers and businesses, helping both navigate digital space to find what they need.

Dan Cobley is a marketing director at Google, where he connects customers and businesses, helping both navigate digital space to find what they need.