Dan Ariely soruyor, kararlarımız kendi kontrolümüzde mi?

8,146,922 views | Dan Ariely • EG 2008