8,046,859 views | Dan Ariely • EG 2008

Dan Ariely spør: Kontrollerer vi egentlig våre beslutninger?