دَن آریلی می‌پرسد، آیا تصمیماتمان تحت کنترل اراده‌مان است؟

8,401,075 views |
Dan Ariely |
EG 2008
• December 2008