คอนราด โวลแฟรม: สอนคณิตศาสตร์เด็ก ด้วยคอมพิวเตอร์

1,833,084 views |
Conrad Wolfram |
TEDGlobal 2010
• July 2010