คอนราด โวลแฟรม: สอนคณิตศาสตร์เด็ก ด้วยคอมพิวเตอร์

1,821,554 views | Conrad Wolfram • TEDGlobal 2010