کِلِی شیرکی: اینترنت چگونه خواهد توانست (یه روز) حکومت‌ را دگرگون کند؟

1,336,309 views |
Clay Shirky |
TEDGlobal 2012
• June 2012