Clay Shirky: Sosyal medya nasıl tarihin akışını değiştirebilir?

2,063,655 views | Clay Shirky • TED@State