Clay Shirky: Sosyal medya nasıl tarihin akışını değiştirebilir?

2,059,417 views | Clay Shirky • TED@State