کریس امدین:
به معلمها آموزش دهید چطورجادو را خلق کنند

TED@NYC · 6:54 · Filmed Oct 2013
Watch next...
Sugata Mitra: Kids can teach themselves
arrow

Share this idea

1,920,957
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

شوهای خوانندگان رپ، کنایه ها و شوخی ها توی سلمانی و مراسم دینی روز یکشنبه چه چیز مشترکی دارند؟ آنطور که کریستوفر امدین می گوید، آنها همگی صاحب جادوی مخفی برای شیفته کردن و آموزش دادن بطور همزمان دارند- و این مهارتی است که اغلب به آموزش دهندگان مان یاد نمی دهیم. این طرفدار علم ( و بنیانگذار مرکز «Science Genius B.A.T.T.L.E.S » بهمراه خواننده معروف رپ GZA از گروه موسیقی «the Wu-Tang Clan» ) تصویر تازه ای را برای به جنب و جوش در آوردن کلاسهای درس ارائه می کند.

Education pioneer
Christopher Emdin is a science advocate who uses hip-hop to make better teachers. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

199 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.