Očaravajuća muzika znakovnog jezika

2,241,699 views |
Kristina Sun Kim (Christine Sun Kim) |
TED Fellows Retreat 2015
• August 2015