Chris McKnett
1,197,494 views • 12:19

Verden ændrer sig på nogle virkelig dybtgående måder, og jeg er bekymret for, at investorer ikke er opmærksomme nok på nogle af de største drivkræfter for forandring, specielt når det handler om bæredygtighed. Og med bæredygtighed mener jeg de virkelig saftige sager, som miljømæssige og sociale forhold og selskabsstyring. Jeg synes, at det er ansvarsløst at ignorere disse, da dette kan bringe de fremtidige langsigtede afkast i fare. Og her er noget som måske vil overraske dig: magtbalancen til virkelig at påvirke bæredygtigheden ligger hos de institutionelle investorer, de store investorer som pensionfonde, fonde og legater. Jeg mener, at bæredygtig investering er mindre kompliceret, end vi tror, bedre præsterende end vi tror, og vigtigere end vi kan forestille os.

Lad mig minde dig om, hvad vi allerede ved. Vi har en befolkning, som er både voksende og aldrende; vi har syv milliarder sjæle i dag på ved mod 10 milliarder ved slutningen af århundret; vi forbruger naturressourcer hurtigere end de kan fornys; og emissionerne, som er den primære årsag til klimaforandringer, bliver bare ved med at stige. Disse er åbenlyst miljø og sociale spørgsmål, men det er ikke alt. De er økonomiske spørgsmål. og det gør dem relevante for risiko og afkast. Og de er virkelig komplekse, og de kan virke meget langt væk, så fristelsen til at gøre dette: stikke hovedet i busken og ikke tænke over det. Modstå dette hvis du kan. Gør ikke dette hjemme. (Latter)

Men det får mig til at undre mig, om investeringregelsættet i dag er egnet til formålet i morgen. Vi ved at investorer, når de ser på en virksomhed og beslutter, om de skal investere, ser på de finansielle data, målinger som salgsvækst, likviditet, markedsandel, værdiansættelse — du ved, de rigtig sexede ting. Og disse er de fundamentale, selvfølgelig, men de er ikke nok. Investorer burde også se på præstationsparametre i hvad vi kalder 'ESG'; miljø, social og ledelse. Miljø inkluderer energiforbrug, vand tilgængelighed, spild og forurening, bare at udnytte ressourcer effektivt. Social inkluderer menneskelig kapital, ting som medarbejderengagement og innovationskapacitet, som vel som styring af forsyningskæden og arbejdsrettigheder og menneskerettigheder. Og ledelse relaterer til tilsynet af virksomheder af deres bestyrelser og investorer. Se, jeg sagde jo at dette var saftige sager. Men ESG er målingen af bæredygtighed, og bæredygtig investering inkorporerer ESG faktorer med finansielle faktorer i investeringsprocessen. Det betyder at fremtidig risiko mindskes ved at minimere skader på mennesker og planeten og det betyder at fremskaffe kapital til brugere, som anvender det til produktive og bæredygtige resultater.

Så hvis bæredygtighed har finansiel betydning i dag, og alle tegn peger på endnu mere i morgen, er den private sektor så opmærksom? Tja, det virkelig seje er, at de fleste direktører er. De begyndte at se bæredygtighed som ikke bare vigtig, men afgørende for en virksomheds succes. Omkring 80 procent af verdens direktører ser bæredygtighed som roden til vækst i innovation og ledende til en konkurrencefordel i deres industrier. Men 93 procent ser ESG som fremtiden, eller som vigtigt for fremtiden i deres virksomhed. Så direktørernes synspunkter er klar. Der er enormt potentiale i bæredygtighed.

Så hvordan udnytter virksomhederne faktisk ESG til at opnå hårde forretningsresultater? Et eksempel er nært vores hjerte. I 2012 flyttede State Street 52 ansøgninger til cloud miljøet, og vi fyrerede yderligere 85. Vi virkeliggjorde vores operativsystem miljø, og vi gennemførte adskillige automatiseringsprojekter. Nu skaber disse initiativer en mere mobil arbejdsplads, og de reducerer vores faste ejendoms fodaftryk, og de giver besparelser på 23 millioner dollars i årlige driftsomkostninger, og undgår emissionen af 100.000 tons carbon. Det er svarende til at tage 21.000 biler af vejen. Sejt ikke? Et andet eksempel er Pentair. Pentair er et amerikansk industrikonglomerat, og for omkring et årti siden solgte de deres kerne maskinværktøjsforretning og geninvesterede provenuet i en vand virksomhed. Det er en virkelig stor satsning. Hvorfor gjorde de det? Tja, med undskyldning til 'Home Improvement' fans, så er der mere vækst i vand end i maskinværktøjer, og denne virksomhed havde fokus på hvad de kalder 'den nye Nye Verden." Det er fire milliarder middelklasse folk, som kræver mad, energi og vand.

Nu spørger du måske dig selv, er dette blot isolerede tilfælde? Jeg mener, helt ærligt, virkelig? Klarer virksomheder, som tager bæredygtighed med i overvejelserne, sig godt finansielt. Helt ærligt? Svaret, som måske overrasker dig, er ja. Dataene viser, at aktier med bedre ESG præstationer, præsterer lige så godt som andre. I blå, ser vi MSCI World. Det er et indeks af store virksomheder fra udviklede markeder over hele verden. Og i guld kan vi se et undersæt af virksomheder vurderet som havende den bedste ESG præstation. Over 3 plus år, ingen præstations trade-off. Så det er okay, ikke? Vi vil have mere. Jeg vil have mere. I nogle tilfælde, er der muligvis en bedre præstation fra ESG. I blå ser vi præstationen af de 500 største globale virksomheder, og i guld ser vi et undersæt af virksomheder med den bedste praksis i klimaforandringsstrategi og risikostyring. Over næsten otte år, har de overpræsteret med næsten to tredjedele. Så ja, dette er korrelation. Det er ikke kausalitet. Men det illustrerer, hvorledes miljøvenlig ledelse er forenelig med gode afkast.

Så hvis afkastene er de samme eller bedre, og det gavner planeten, burde det så ikke være normen? Er investorer, specielt institutionelle investorer, engagerede? Tja, nogle er, og nogle få er virkelig på forkanten. Hesta. Hesta er en pensionsfond for sundheds- og samfundservicearbejdere i Australien med aktiver på 22 milliarder [dollars|. De mener, at ESG har potentialet til at påvirke risici og afkast, så at inkorporere det i investeringsprocessen er centralt ift. deres pligt til at agere i fondmedlemmernes bedste interesse, centralt ift. deres pligt. Man kan ikke andet end at elsie australierne, vel? CalPERS er endnu et eksempel. CalPERS er pensionsfonden for offentlige medarbejdere i Californien, med aktiver på 244 milliarder [dollars], er de næststørst i USA og den 6. største i verden. De er på vej imod 100 procent bæredygtige investeringer ved systematisk at integrere ESG over hele deres fond. Hvorfor? De mener, at det er kritisk for bedre langsigtede afkast, fuldt stop. I deres egne ord, "langsigtet værdiskabelse kræver effektiv ledelse af tre former for kapital: finansiel, menneskelig og fysisk. Det er, hvorfor vi bekymrer os om ESG."

Jeg taler med mange investorer, som en del af mit job, og ikke alle af dem ser det på denne måde. Jeg hører ofte, "Vi er påbudt at maksimere afkast, så vi gør det ikke her," eller, " Vi vil ikke bruge porteføljen til at foretage politiske udsagn." Den som virkelig går mig på nerverne er, "Hvis du vil gøre noget ved det, så bare tjen penge og giv overskuddet til velgørenhed." Det er absurd, absurd.

Jeg mener, lad mig få noget på det rene her. Virksomheder og investorer er ikke eneansvarlige for planetens skæbne. De har ikke ubegrænset socialtansvar, og klog investerings- og finansteori er ikke underordnet bæredygtighed. De er kompatible. Så jeg taler ikke om trade-offs. Men institutionelle investorer er x-faktoren i bæredygtighed. Hvorfor er de nøglen? Svaret er, ganske simpelt, at de har pengene. (Latter) Og mange af dem. Jeg mener, virkelig mange af dem. Det globale aktiemarked er 55 billioner dollars værd. Det globale obligationsmarked, 78 billioner. Det er 133 billioner tilsammen. Det er 8,5 gange USAs BNP. Det er verdens største økonomi. Det er ret så seriøst skudkraft.

Så vi kan genoverveje nogle af disse overhængende udfordringer, som frisk vand, ren luft, mætte 10 milliarder munde, hvis institutionelle investorer integrerede ESG i investering. Hvad hvis de brugte den skudkraft til at allokere mere af deres kapital til de virksomheder, som arbejder hårdest for at løse disse udfordringer eller i det mindste ikke forværre dem? Hvad hvis vi arbejder, sparer op og investerer bare for at finde ud af, at den verden. som vi bliver pensionister i, er mere stresset og usikker end nu? Hvad hvis der ikke er nok ren luft og frisk vand?

Nu ville et fair spørgsmål være, hvad hvis al dette om bæredygtighedsrisiko er overdrevet, overvurderet, det er ikke hastende, noget for dydige forbrugere eller livsstils valg? Tja, President John F. Kennedy sagde noget om dette, som rammer hovedet på sømmet: "Der er risici og omkostninger ved et handlingsprogram, men de er langt mindre end de langsigtede risici og omkostninger ved komfortabel passivitet." Jeg kan påskønde, at der er estimeret risiko i dette, men da det er baseret på en bred videnskabelig konsensus, er oddsene for, at det ikke er helt forkert bedre end oddsene for at vores hus vil brænde ned, eller at vi er involveret i en bilulykke. Tja, måske ikke hvis du bor i Boston. (Latter) Men min pointe er, at vi køber forsikring for at beskytte os selv finansielt i tilfælde af de ting sker, ikke? Så ved at investere bæredygtigt gør vi to ting. Vi skaber forsikring, reducerer risikoen for vores planet og for vores økonomi. og på samme tid, på den korte bane, ofrer vi ikke præstation. [Mand i tegneserie: "Hvad hvis det hele er et stort fupnummer, og vi skaber en bedre verden for ingenting?"]

Godt, I kan lide den. Det kan jeg også. (Latter) Jeg kan lide den, fordi den gør grin med begge sider af klimaforandrings spørgsmålet. Jeg vil vædde på, at I ikke kan gætte, hvilken side jeg er på. Men hvad jeg virkelig kan lide ved den, er at den minder mig om noget Mark Twain sagde, "Planlæg for fremtiden, for det er, hvor du vil tilbringe resten af dit liv."

Tak.

(Bifald)