Chip Kidd:
Չիպ Կիդ՝ Գրքեր դիզայն անելը ծիծաղելու բան չէ: Դե լավ, համոզեցիք:

TED2012 · 17:16 · Filmed Mar 2012
Watch next...
John Hodgman: Aliens, love — where are they?
arrow

Share this idea

1,692,096
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Չիպ Կիդը չի դատում գրքերի մասին կազմից, նա ստեղծում է կազմեր, որոնք մարմնավորում են գիրքը, եւ նա անում է այդ գործը հումորի զգացումով: TED2012-ի ամենազվարճալի ելույթներից մեկում, նա ցույց է տալիս իր կազմերի ստեղծան հիմքում ընկած մտքերը:

Graphic designer
Chip Kidd's book jacket designs spawned a revolution in the art of American book packaging. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

111 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.