Chip Conley

ชิพ คอนลี: อะไรที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

2,798,375 views • 17:39
Subtitles in 34 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

ช่วงที่ฟองสบู่ดอทคอมแตก ชิพ คอนลี เจ้าของกิจการโรงแรม ได้มุ่งหน้าแสวงหาโมเดลธุรกิจที่มีพื้นฐานบนความสุข ด้วยมิตรภาพเก่าแก่ของเขากับลูกจ้างคนหนึ่ง และจากปรัชญาของกษัตริย์ชาวพุทธพระองค์หนึ่ง ชิพได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้คุณค่ากับอะไร

About the speaker
Chip Conley · CEO, author

Chip Conley creates joyful hotels, where he hopes his employees, customers and investors alike can realize their full potential. His books share that philosophy with the wider world.

Chip Conley creates joyful hotels, where he hopes his employees, customers and investors alike can realize their full potential. His books share that philosophy with the wider world.