چیماماندا آدیچیه : خطر داشتن تنها یک داستان در مورد چیزی

36,194,584 views |
Chimamanda Ngozi Adichie |
TEDGlobal 2009
• July 2009