Charity Tillemann-Dick:
Չերիթի Թիլման-Դիք` կրկին երգել թոքերի կրկնակի փոխպատվաստումից հետո

TEDMED 2010 · 18:05 · Filmed Oct 2010
Watch next...
Anthony Atala: Growing new organs
arrow

Share this idea

515,047
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

«Դու այլևս երբեք չես երգի»,- ասաց նրա բժիշկը: Բայց իր պատմության մեջ, որտեղ խոսվում է նաև բժշկական վերջին հնարավորությունների մասին, օպերային սոպրանո Չերիթի Թիլման-Դիքը կրկնակի փրկության պատմություն է պատմում. մեկը`թոքերի կրկնակի փոխպատվաստումից հետո իր մարմնի փրկության, մյուսը` իր` երգելու անկոտրում կամքով լցված հոգու փրկության մասին: Մի ազդեցիկ պատմություն 2011 թ. TEDMED-ից։

Soprano
Charity Tillemann-Dick is a soprano who has appeared on opera and concert stages around the world. Her roles have included Titania in "A Midsummer's Night Dream," Gilda in "Rigoletto" and Violetta in "La Traviata." Full bio
This video was produced by TEDMED. TED's editors featured it among our daily selections on the home page.

Discuss

142 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.