مراقبت از سلامت روان و متوقف کردن چرخه ی خشونت

1,642,607 views |
سلینا د سولا |
TED2022
• April 2022