Catherine Mohr:
Catherine Mohr xây dựng xanh

TED2010 · 6:13 · Filmed Feb 2010
Watch next...
William McDonough: Cradle to cradle design
arrow

Share this idea

756,656
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Trong một bài thuyết trình hài hước ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy thông tin ở TED U, Catherine Mohr đưa ra những quyết định lập dị mà cô đã thực hiện khi xây một ngôi nhà xanh-xem xét những số liệu năng lượng thực tế, không cường điệu. Những lựa chọn nào quan trọng nhất? Đó không chỉ là những điều bạn nghĩ. {*chú thích định nghĩa embodied energy trong bài thuyết trình: là năng lượng phải sử dụng để xây dựng hoặc làm ra 1 sản phẩm nào đó: tương đương với tiếng Việt sẽ là năng lượng tiêu tốn.}

Roboticist
Catherine Mohr works on surgical robots and robotic surgical procedures, using robots to make surgery safer — and to go places where human wrists and eyes simply can't. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

140 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.