కారోల్ డ్వేక్

మెరుగు పరుచుకొనవచ్చు అనే నమ్మకం యొక్క శక్తి

6,680,810 views • 10:20
Subtitles in 41 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

కారోల్ డ్వేక్ గారు, గ్రోత్ మైండ్ సెట్ మీద తమ పరిశోధనా సారాంశాలు విన్నవిస్తూ - ఈ విధానంలో సమస్యలనుంచి మనం నేర్చుకొని మన తెలివితేటలు పెంచుకోనవచ్చు అంటున్నారు. ఈవిడ ప్రతి క్లిష్ట సమస్యను రెండు కోణాలలో చూడడం నేర్చుకోమ్మంటున్నారు. ఒకటి - దీనిని ఎదుర్కొనేందుకు నా తెలివితేటలు సరిపోతాయా? లేదా దీన్నినేనింకా పరిష్కరించడానికి పూనుకోలేదా? అని. ప్రభావవంతమైన రంగానికి ఒక గొప్ప పరిచయం.

About the speaker
Carol Dweck · Psychologist

Carol Dweck is a pioneering researcher in the field of motivation, why people succeed (or don't) and how to foster success.

Carol Dweck is a pioneering researcher in the field of motivation, why people succeed (or don't) and how to foster success.