Carlo Ratti:
Carlo Ratti: Kiến trúc biết cảm nhận và phản hồi

TED2011 · 15:46 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Bjarke Ingels: 3 warp-speed architecture tales
arrow

Share this idea

649,581
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Carlo Ratti đến từ học viện MIT cùng nhóm nghiên cứu của anh ở SENSEable City Lab chế tạo ra những tác phẩm tuyệt vời thông qua việc cảm nhận nguồn dữ liệu mà chúng ta tạo ra. Anh sử dụng những bộ dữ liệu thụ động - ví dụ như các cuộc điện thoại, hay những thứ rác chúng ta vứt bỏ - để tạo ra những trực quan thật bất ngờ của đời sống thành thị. Anh cùng với nhóm nghiên cứu đã tạo ra những môi trường tương tác từ nước biết chuyển động và ánh sáng biết bay được thực hiện thông qua những cử chỉ đơn giản bắt được bằng cảm ứng.

Architect and engineer
Carlo Ratti directs the MIT SENSEable City Lab, which explores the "real-time city" by studying the way sensors and electronics relate to the built environment. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

81 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.