Carlo Ratti:
Կարլո Ռատտի. Ճարտարապետություն, որը զգում է և արձագանքում է

TED2011 · 15:46 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Bjarke Ingels: 3 warp-speed architecture tales
arrow

Share this idea

649,794
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ՄՏԻ աշխատակից Կարլո Ռատտին իր SENSEable City լաբորատորիայի թիմի հետ համատեղ ստեղծում է առարկաներ այն տեղեկատվությունից, որոնք մենք ենք առաջացնում: Նա օգտագործում է պասիվ տեղեկատվության արձագանքներ, օրինակ՝ մեր կողմից կատարված զանգերը, արտանետվող աղբը՝ ստեղծելու քաղաքային կյանքի զարմանահրաշ պատկերումներ: Նա և իր թիմը ստեղծում են շլացուցիչ ինտերակտիվ միաջավայրեր թափվող ջրից և թռչող լույսերից, որոնք սնուցվում են սենսորների միջոցով ֆիքսած պարզ շարժումներից:

Architect and engineer
Carlo Ratti directs the MIT SENSEable City Lab, which explores the "real-time city" by studying the way sensors and electronics relate to the built environment. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

81 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.