Thiên hà hiếm thách thức những hiểu biết của ta về vũ trụ

2,687,786 views |
Burçin Mutlu-Pakdil |
TED2018
• April 2018