Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của bạn

2,537,812 views |
Britt Wray |
TED Residency
• May 2019