برایان گرین از نظریه ریسمان می‌گوید

6,557,808 views |
Brian Greene |
TED2005
• February 2005