Brian Goldman

"برایان گُلدمن": دکترها هم مرتکب اشتباه میشوند. آیا میتوانیم در این مورد حرف بزنیم؟

1,332,840 views • 19:28
Subtitles in 31 languages
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

هر دکتری اشتباه میکند. ولی "برایان گلدمن" پزشک، معتقد است فرهنگ حاشا ( و شرمندگی ) مانع مطرح شدن این اشتباهات یا استفاده از آنها برای آموزش و پیشرفت، از جانب دکترها میشود. او با گفتن داستان های واقعی از دوران طولانی طبابت خود، از دکترها دعوت میکند شروع به صحبت در مورد اشتباه کردن بکنند.

About the speaker
Brian Goldman · Physician, broadcaster

Brian Goldman is an emergency-room physician in Toronto, and the host of CBC Radio’s "White Coat, Black Art."

Brian Goldman is an emergency-room physician in Toronto, and the host of CBC Radio’s "White Coat, Black Art."