Thành phố nổi, Nhà LEGO và các hình dáng kiến trúc khác của tương lai

1,362,127 views |
Bjarke Ingels |
TED2019
• April 2019