Sức mạnh của nghĩ xa trong thời đại bấp bênh

2,610,796 views |
Bina Venkataraman |
TED2019
• April 2019