Billy Graham:
Բիլի Գրահամը տեխնոլոգիայի, հավատքի և տառապանքի մասին

TED1998 · 26:20 · Filmed Feb 1998
Watch next...
Rick Warren: A life of purpose
arrow

Share this idea

1,492,378
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Պատվելի Բիլի Գրահամը՝ խոսելով TED-ում 1998 թ., սքանչանում է տեխնոլոգիայի ուժով, որ բարելավում է կյանքը և փոխում է աշխարհը, բայց նշում է, որ չարի, տառապանքի և մահվան վերջը կգա միայն աշխարհի կողմից Հիսուսին ընդունելուց հետո: Լեգենդար ելույթ TED-ի արխիվից:

Preacher
The Rev. Billy Graham is a religious leader with a worldwide reach. In his long career as an evangelist, he has spoken to millions and been an advisor to US presidents. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

799 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.