ما می‌توانیم کووید-۱۹را آخرین همه گیری جهانی کنیم.

3,019,255 views |
بیل گیتس |
TED2022
• April 2022