Bill Gates:
Բիլ Գեյթս. Ուսուցիչները իրական հետադարձ կապի կարիք ունեն:

TED Talks Education · 10:24 · Filmed May 2013
Watch next...
Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
arrow

Share this idea

2,115,647
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Մինչև վերջերս շատ ուսուցիչներ որպես հետադարձ կապ, ստացել են միայն մի բառ՝ «բավարար»: Եվ առանց հետադարձ կապի, առանց ուղորդման պարզապես անհնար է կատարելագործվել: Բիլ Գեյթսը գտնում է, որ նույնիսկ հաջողակ ուսուցիչները կարող են կատարելագործվել ճիշտ հետադարձ կապի շնորհիվ և նկարագրում իր հիմնադրամի մի ծրագիր՝ առաջարկելով կիրառել այն յուրաքանչյուր դասարանում:

Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

400 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.