Bill Gates:
Bill Gates về ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đối với các trường học

TED2011 · 10:16 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Bill Gates: Mosquitos, malaria and education
arrow

Share this idea

1,857,887
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Hệ thống các trường học ở Hoa Kỳ được trợ cấp bởi 50 bang.Trong bài nói chuyện sôi nổi này , Bill Gates cho rằng ngân sách quốc gia bị đục thủng bởi các thủ thuật kế toán đến mức che dấu giá trị thật sự của chăm sóc y tế,lương hưu, làm số tiền thâm hụt thêm trầm trọng, với tài chính cho giáo dục mất ổn định.

Philanthropist
A passionate techie and a shrewd businessman, Bill Gates changed the world while leading Microsoft to dizzying success. Now he's doing it again with his own style of philanthropy and passion for innovation. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

230 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.