چگونه نوآوری و فناوری می‌تواند با گرسنگی جهانی بجنگد

1,694,214 views |
برنهارد کوواچ |
TED@BCG
• February 2022