Ảo tưởng "Cái kết của lịch sử"- Bence Nanay

527,821 views |
Bence Nanay |
TED-Ed
• September 2018