توهم «پایان تاریخ» - بِنس نانِی

494,620 views | بِنس نانِی • TED-Ed