Ben Kacyra:
Ben Kacyra : Những kì quan cổ được lưu giữ bằng 3D

TEDGlobal 2011 · 12:20 · Filmed Jul 2011
Watch next...
David Christian: The history of our world in 18 minutes
arrow

Share this idea

469,617
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Những công trình cổ đại cho chúng ta biết về những nền văn minh quá khứ đầy kinh ngạc — nhưng chúng lại đang bị đe dọa bởi ô nhiễm, chiến tranh, và lãng quên. Ben Kacyra, người đã chế tạo ra hệ thống quét 3 chiều đột phá, đang sử dụng phát minh của mình để quét và gìn giữ di sản thế giới trong hệ thống lưu trữ. (Hãy xem đến cuối cùng để xem thử phát minh đó hoạt động như thế nào.)

Digital preservationist
Ben Kacyra uses state-of-the-art technology to preserve cultural heritage sites and let us in on their secrets in a way never before possible. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

88 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.