เบ็น โกลเดเคอร์ (Ben Goldacre):
การต่อต้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่ดี

TEDGlobal 2011 · 14:19 · Filmed Jul 2011
Watch next...
Michael Shermer: Why people believe weird things
arrow

Share this idea

2,144,699
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

ข่าวเกี่ยวกับข้อแนะนำทางสุขภาพใหม่ๆ นั้นออกมาได้ทุกวัน แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันถูกต้องหรือไม่? แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านต้นกำเนิดและการพัฒนาของเชื้อโรค เบ็น โกลเดเคอร์ แสดงให้เราเห็นแบบเร็วจี๋ถึงวิธีการต่างๆที่หลักฐานถูกบิดเบือนไป จากคำกล่าวอ้างถึงคุณค่าของอาหารที่เห็นได้ชัดเจนว่ามากเกินไป จนถึงกลวิธีที่แยบยลมากๆ ของธุรกิจการผลิตยา

Debunker
Ben Goldacre unpicks dodgy scientific claims made by scaremongering journalists, dubious government reports, pharmaceutical corporations, PR companies and quacks. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

341 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.