Cuộc đời của một gã hề của hoàng gia sẽ như thế nào? - Beatrice K. Otto

574,726 views |
Beatrice K. Otto |
TED-Ed
• August 2023