Béatrice Coron:
Բեատրիս Քորոն` թղթերից կտրատված պատմություններ

TED2011 · 18:15 · Filmed Mar 2011
Watch next...
Amy Tan: Where does creativity hide?
arrow

Share this idea

924,319
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Ընդամենը հասարակ թղթի ու մկրատի օգնությամբ Բեատրիս Քորոնը ստեղծում է բարդ աշխարհներ, քաղաքներ և երկրներ, դրախտներ ու դժոխքներ: Բեմում ճեմելով իր իսկ ձեռքով պատրաստված (Tyvek-ից` պոլիէթիլենային նյութ) շքեղ թիկնոցով` նա բացատրում ու նկարագրում է իր ստեղծագործական գործունեությունը և թե ինչպես է նա պատմություններ կերտում տարբեր մասերից ու հատվածներից:

Papercutter artist
Béatrice Coron has developed a language of storytelling by papercutting multi-layered stories. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

70 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.