Barton Seaver:
Բարտոն Սիվըր. կայուն ծովամթե՞րք։ Դառնանք ավելի խելամիտ։

Mission Blue Voyage · 9:26 · Filmed Apr 2010
Watch next...
Dan Barber: How I fell in love with a fish
arrow

Share this idea

550,119
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

Շեֆ խոհարար Բարտոն Սիվըրը ներկայացնում է ժամանակակից մի դիլեմա. ծովամթերքը մեր օգտակար սպիտակուցի աղբյուրներից մեկն է, բայց չափից շատ որսն անխնա վնասում է մեր օվկիանոսները։ Նա առաջարկում է ձուկը մեր ընթրիքի սեղանին պահելու պարզ ճանապարհ, որը ներառում է նաև յուրաքանչյուր մայրիկի սիրելի միտքը "Կերեք ձեր բանջարեղենը"

Chef
Barton Seaver is an advocate of sustainable seafood and a chef in Washington DC. His work tells the story of our common resources through the communion we all share – dinner. Full bio

Discuss

91 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.